Sorry

Dit account is uitgeschakeld

This account has been suspended

Afgesloten

Shut down

 Reden van deze afsluiting kan zijn:


Betaalproblemen: Als u niet betaalt wordt de dienst door ons afgesloten. Dit doen we nooit zomaar. Pas als het betalingstermijn van facturen geruime tijd is overschreden en geen reactie op de meerdere herinneringen wordt overgegaan op deze maatregel.

Denkt u dat uw website is afgesloten door een betalingsprobleem? Zodra de openstaande factuur voldaan is is de dienst direct weer beschikbaar.

Controlpanel

Reseller problemen: Misschien neemt u hosting af via en reseller. Deze reseller koopt dan bij ons diensten in. Een reseller kan niet of te laat betaald hebben, of fraude gepleegd hebben. Na 90 dagen geen betaling te hebben ontvangen worden de sites van deze reseller afgesloten.

Technische redenen: Foutief gebruik van onze servers en diensten. Bijvoorbeeld overmatig gebruik van downloads, foutieve doorverwijzingen, technische problemen in de website zelf die van invloed zijn op onze servers. Verder kan er teveel dataverkeer verbruikt zijn in strijd met onze Acceptable Use Policy

Spam of hackmisbruik: Er is te veel e-mail, of SPAM e-mail verstuurd. Of hackers hebben dit account gekraakt en wij hebben deze website uit veiligheid afgesloten.

Copyright: Het copyright of andere intellectuele eigendommen zijn geschonden.

Niet toegestande zaken: Op de website is onwettig materiaal getoond. Bijv. dierenmishandelingen, kinderporno, enz.

 Possible causes for shutdown are:


Payment issues:If you do not pay the service is suspended by us. We never do this lightly. Always after 90 days of non-payment and sending several reminders.


If you think your website has been suspended due to a a payment issue, by making the payment for the open invoices your account is unsuspended instantly.

Controlpanel

Reseller Issues:Maybe you get your hosting through a reseller. This reseller buys in our services. A reseller may have paid too late or not at all, or committed fraud. After 90 days of receiving no payment the sites of this reseller get closed off.

Technical reasons: Misuse of our servers and services. For example, overuse of downloads, incorrect referrals. Or technical problems with the website itself that affect our servers. Or maybe there is too much data traffic consumed in breach of our Acceptable Use Policy

Spam or hacking: There has been too much e-mail, or spam email sent. Or hackers have cracked this account and we have shut down this website for security reasons.

Copyright: Breach of copyright or other intellectual property laws.

Disalowed content: Illegal material was found on the website. Eg. animal abuse, child pornography, etc.